5G TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMALARI

5G Teknolojisi Çalışmaları

İstatiksel veriler önümüzdeki dönemde veri trafiğinin ve bağlantılı cihaz ve makine sayısının çok büyük oranlarda artacağını göstermektedir. Mevcut Mobil İletişim Teknolojileri'nin ise bu derece yüksek talep artışını karşılama konusunda bir noktada tıkanacakları öngörülmektedir. Bu şartlar altında 5G Teknolojisinin geliştirilmesi gerekliliği, kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak önümüze çıkmaktadır.


ASELSAN, 5G Teknolojisinde ön plana çıkan aşağıdaki konularda teknik altyapı oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir:


Bilişsel Yöntemler (Cognitive Radio & Networks)

Tasarsız Ağlar (Ad-Hoc Networks)

Çok Taşıyıcılı İletim Teknikleri (Multi Carrier Transmission)

Dikgen Olmayan Erişim Yöntemleri (Non-Orthogonal Multiple Access Schemes)

Milimetre Dalga Anten ve "Chip Set" Geliştirilmesi (Massive MIMO)

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT)

Araçların Interneti (Internet of Vehicles - IoV)

Kutupsal Kodlar (Polar Codes)

Tam Dubleks Erişim (Full Duplex Access)

Baz İstasyonu Yazılım / Donanım Geliştirilmesi (Smallcell)

Bu amaçla; ASELSAN, aşağıdaki geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir:


Medipol Üniversitesi ile "Yeni Nesil Taktik Haberleşme Sistemleri için Çok Taşıyıcılı Fiziksel Seviye Çözümleri Projesi." Bu çalışma, 5G'de Nesnelerin İnterneti için potansiyel teknolojilerden birisi olacaktır.

Ankara Üniversitesi ile "Bilişsel Radyo Ağlarında Dağıtık Pareto Optimizasyonu Temelli Frekans Planlaması Projesi." Bilişsel Yöntemler için 5G'de kullanım alanı bulabilecek bir teknoloji olacaktır.

Ankara Üniversitesi ile "Bilişsel Radyo Ağlarında Hareketlilik Modelleme Simülatörü ve GPS'siz Dağıtık Konum Belirleme Algoritmalarının Geliştirilmesi Projesi." 5G'de baz istasyonu kurulamayan küçük alanlarda; durumsal farkındalık, konum bulma, lokalizasyon amaçlı kullanılabilecek bir teknoloji olacaktır.

IBM firması ile "94 GHz Alıcı Verici Entegre Devreleri Geliştirilmesi Projesi. " Bu projenin çıktılarının ve kazanılacak teknolojinin, 5G'de özellikle araçların birbiri arasında (V2V) ve araçların diğer yapılarla olan veri haberleşmelerinde (Internet of vehicles-IOV) önemli bir yeri olacaktır.

RF-Viber firması ile "28GHz 4 Kanallı Entegre Anten ve Alıcı Ön Katları Geliştirme Projesi." 5G'de "mm-wave massive MIMO" konusunda temel oluşturacak nitelikte bir teknoloji olacaktır.

ASELSAN bünyesinde Veri Analitiği ve Büyük Veri alanlarında çalışan bir Araştırma Müdürlüğü kurmuştur. Müdürlük çalışmalarını 5G'de İçerik Bağımlı Ağ Yönetimi (Context Aware Networking) konusuna odaklamaktadır.

Bu projeler dışında Almanya'da yerleşik Frounhofer Enstitüsü, İngiltere'de yerleşik Bristol Üniversitesi, Keysight firması ve Tayvan'da yerleşik ETRI Enstitüsü gibi kurumlarla da muhtemel projeler başlatılmasına yönelik görüşmeler sürdürülmektedir.

Genel Özellikler

5G Teknolojisi Çalışmaları Genel Özellikler

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

EREN-II Orman İçi Gözetleme Radar Sistemi, bitki örtüsü nedeniyle görüş hattının olmadığı bölgelerde hedef tespiti amacıyla geliştirildi.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

#GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemini, #IDEF2023'te sergileyeceğiz.


Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

#GökVatan'ın yeni koruyucusu ASELSAN #GÖKDEMİR 🇹🇷