Sürdürülebilirlik

ÇALIŞMALARIMIZ

ASELSAN sürdürülebilirlik çalışmaları dünyamız, toplum ve ekonomi olarak üçe ayrılmaktadır ve her bir kapsam dahilinde oluşturulan prensipler doğrultusunda kazanımı sağlanacak hedefler oluşturulmakta ve düzenli olarak gelişim sağlanmaktadır.

ASELSAN Girişimcilik Merkezi

ASELSAN olarak ülkemizde var olan ve etkin bir şekilde kullanılamayan yüksek teknoloji çalışan girişimci profiline ulaşıp başka yerde bulamadıkları imkânları sağlayarak çıktıların hem ASELSAN’ın hem de ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlaması ve stratejik bağımsızlığımıza güç katması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, uzman çalışanlarımızla girişimlere mentorluk yaparken, ASELSAN altyapılarının girişimcilerimizin kullanımına açılması da planlanmaktadır. Girişimlere yapılacak destek, yatırım ve yönlendirmelerle bir fark yaratılması amaçlanmaktadır.

ASELSAN Girişimcilik Merkezi, hem İstanbul hem de Ankara’da faaliyetlerini yürütecektir. 2022 yılı içinde girişimcilerin kuluçka ve hızlandırma programlarına dâhil edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda IDEF-2021’de, Teknopark İstanbul ile ASELSAN arasında gerçekleştirilen “Kuluçka Merkezi Odaklı İş Birliği Anlaşması” ile Teknopark İstanbul’da yer alan Kuluçka Merkezi’nde tahsis edilen ofiste, Teknopark İstanbul’un altyapılarından da yararlanarak faaliyetlerine başlamıştır. Bununla birlikte Teknopark İstanbul yerleşkesinde yeni bir ASELSAN Tesisinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu tesiste içerisinde prototip atölye ve laboratuvarların yer alması öngörülen bir kuluçka merkezi yer alması planlanmakta olup inşaat tamamlandığında girişimcilerimizin hizmetine sunulacaktır.

ASELSAN Girişimcilik Merkezi, ASELSAN’ın çalıştığı ve çalışmayı planladığı ana teknoloji alanlarına odaklanacaktır. Bu teknoloji alanları savunma teknolojilerinden ulaşıma, sağlıktan enerjiye pek çok sektörü kapsamaktadır. ASELSAN’ın sahip olduğu zengin altyapı ve uzman insan kaynağı ile geniş bir spektrumda yüksek teknoloji girişimlerine odaklanılması planlanmaktadır. ASELSAN Girişimcilik Merkezi, iç girişimlerin desteklenmesi için de önemli bir rol üstlenecektir. Bu çerçevede, ASELSAN Girişimcilik Merkezi ülke ekosistemi ve kaynağının verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik kritik bir görev üstlenmektedir.