Sürdürülebilirlik

ÇALIŞMALARIMIZ

ASELSAN sürdürülebilirlik çalışmaları dünyamız, toplum ve ekonomi olarak üçe ayrılmaktadır ve her bir kapsam dahilinde oluşturulan prensipler doğrultusunda kazanımı sağlanacak hedefler oluşturulmakta ve düzenli olarak gelişim sağlanmaktadır.

Çevre Sorumluluğu

Çevre yönetim sisteminin uygulamaları kapsamında hava kirliliğine sebep olan parametreler de mevzuatta yer alan hükümlere göre kontrol edilmektedir. ASELSAN’ın üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerleşkeleri için Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ilgili madde kapsamında başvuru yapılmış olup ASELSAN yerleşkeleri emisyon konulu çevre izninden muaf tutulmuştur. Alınan muafiyet neticesiyle ASELSAN’ın ölçüm yapma zorunluluğu olmamasına rağmen, çevreye verdiği kirletici yükün belirlenmesi ve değerlendirilmesi için belirli periyotlarda bacalarda SOx, NO, NO2, NOx, VOC, Toz, PM (10) vb. ölçümleri yaptırılmaktadır.

Ölçümlerde emisyon değerlerinin mevzuatta izin verilen değerlerden çok daha az olduğu, proses kaynaklı olarak yoğun bir emisyon çıkmadığı görülmüştür. Mevcut proseslerde bir artış/değişiklik, üretim kapasite artışı, anma ısıl güç artışı, yeni bina veya çalışma alanı eklenmesi vb. durumlarda ilgili ölçümlerin yenilenmesi sağlanmakta veya ilave ölçümler yaptırılarak tekrar değerlendirme yapılmaktadır.

ASELSAN yerleşkelerinde her yıl düzenli olarak bağımsız bir belgelendirme firması tarafından çevresel açıdan yasal ve diğer şartlara uyum durumu ve mevcut uygulamalar kontrol edilmektedir. Yapılan denetimlerde, emisyon ölçümleri de gözden geçirilmekte olup bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Emisyon izninden ve sürekli ölçüm zorunluluğundan muaf olan ASELSAN yerleşkelerinde, değişiklik ve kapasite artırımı durumunda yapılan ek ölçümler ve belirlenen süre aralıklarında yenilenen ölçümler vasıtasıyla emisyon değerleri sürekli takip edilmektedir.

Sektör Başkanlıklarına bağlı çalışan tasarım bölümleri, ürün ve ambalaj tasarımlarının çevre ve iklim değişikliği hususlarında en optimize şekilde üretilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyadaki çevre duyarlılığı standartları çerçevesinde tasarımlarda RoHS (Restriction of Hazardous Substances) uyumlu malzemeler kullanılmakta, IPC standartlarına uygun sınıf belirlenerek üretim yapılmaktadır. Her Sektör Başkanlığı, Üretim bölümlerinde çevresel gelişim süreçlerinin tasarlanmasına, kullanılan PVC’nin azaltılması ve kullanılan PVC’li ambalaj malzemelerinde geri dönüşümlü olanların tercih edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Kullanılan PVC miktarının KPI (Key Performance Indicator: anahtar performans göstergeleri) olarak takip edilmesi ve çalışmanın veriminin sürekli analiz edilmesi planlanmaktadır.