Aselsan

Kamu Güvenliği Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri

Kamu Güvenliği Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri

Kamu Güvenliği Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri

3700

Genel Özellikler

• APCO25 Konvansiyonel

• APCO25 Trunk

• Yüksek Ses Çıkış Gücü

• Renkli Ekran

detaylar için tıklayınız
3700 ARAÇ TELSİZİ

Genel Özellikler 

• APCO25/DMR Standartlarında Çalışma 

• Dahili Wifi ve Bluetooth opsiyonu 

• USB ve RS232 girişi

• Uzatma kablosu ile ayrık ön panel montaj opsiyonu 

detaylar için tıklayınız
3700 DMR

Genel Özellikler

• DMR Konvansiyonel (Tier-2)

• DMR Trunk (Tier-3)

• Yüksek Ses Çıkış Gücü

• Renkli Ekran

detaylar için tıklayınız
3700 SMT

Genel Özellikler 

• Frekans Aralığı : 136-174 MHz (VHF) veya 380-470 MHz (UHF)

• Çalışma Gerilimi : 13.6 Vdc ± % 20

• Bekleme Akımı : ≤ 0.5 A

• Alma Akımı : ≤ 1.2 A

detaylar için tıklayınız
3810

ASELSAN 3810 Hibrit El Terminali, Dar Band DMR/APCO sistemleri yanında Görev Kritik servis kullanıcılarının LTE geniş bant veri ihtiyaçları için geliştirilmiş hibrit bir cihazdır.

detaylar için tıklayınız
4700

Genel Özellikler

• Analog ve sayısal mod

• APCO25, SK2 ve DMR standartlarına uygun

• Kullanıcı bilgilendirme ve uyarılar

• LCD Ekran

detaylar için tıklayınız
GÖKTESİS

Mobil Haberleşme sektöründeki gelişmeler Görev Kritik Haberleşmesini de etkilemiş; bu sektördeki kullanıcıların da telsiz ortamından yüksek kapasiteli veri aktarımı (video aktarımı, yüksek çözünürlüklü fotoğraf aktarımı vb.) gereksinimlerini ortaya koymalarına neden olmuştur. Görev Kiritik Haberleşme Sistemlerinin kademeli olarak Geniş Bant Sistemlere doğru geçiş yapması beklenmektedir.

detaylar için tıklayınız
KALE

Genel Özellikler

• Analog ve sayısal mod

• DMR standartlarına uygun

• Kullanıcı bilgilendirme ve uyarılar

• LCD Ekran

detaylar için tıklayınız
KAPLAN

Genel Özellikler

• Analog ve sayısal mod

• APCO25 standartlarına uygun

• Kullanıcı bilgilendirme ve uyarılar

• LCD Ekran

detaylar için tıklayınız

MATE

MATE, hem VHF hem de UHF bandında analog, sayısal temiz ve sayısal kriptolu kanallarda çalışabilir, farklı cihaz- larla farklı arayüzler üzerinden bağlantı kurabilir. MATE, Linux işletim sistemine sahiptir. MATE üzerinde farklı kullanım senaryolarına çözüm oluşturabilecek farklı servisler çalışmaktadır. Bu cihaz APCO ve SK2 haberleşme sistemlerinde kullanılabilir.

detaylar için tıklayınız

5G Teknolojisi Çalışmaları

İstatiksel veriler önümüzdeki dönemde veri trafiğinin ve bağlantılı cihaz ve makine sayısının çok büyük oranlarda artacağını göstermektedir. Mevcut Mobil İletişim Teknolojileri'nin ise bu derece yüksek talep artışını karşılama konusunda bir noktada tıkanacakları öngörülmektedir. Bu şartlar altında 5G Teknolojisinin geliştirilmesi gerekliliği, kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak önümüze çıkmaktadır.


ASELSAN, 5G Teknolojisinde ön plana çıkan aşağıdaki konularda teknik altyapı oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir:


Bilişsel Yöntemler (Cognitive Radio & Networks)

Tasarsız Ağlar (Ad-Hoc Networks)

Çok Taşıyıcılı İletim Teknikleri (Multi Carrier Transmission)

Dikgen Olmayan Erişim Yöntemleri (Non-Orthogonal Multiple Access Schemes)

Milimetre Dalga Anten ve "Chip Set" Geliştirilmesi (Massive MIMO)

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT)

Araçların Interneti (Internet of Vehicles - IoV)

Kutupsal Kodlar (Polar Codes)

Tam Dubleks Erişim (Full Duplex Access)

Baz İstasyonu Yazılım / Donanım Geliştirilmesi (Smallcell)

Bu amaçla; ASELSAN, aşağıdaki geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir:


Medipol Üniversitesi ile "Yeni Nesil Taktik Haberleşme Sistemleri için Çok Taşıyıcılı Fiziksel Seviye Çözümleri Projesi." Bu çalışma, 5G'de Nesnelerin İnterneti için potansiyel teknolojilerden birisi olacaktır.

Ankara Üniversitesi ile "Bilişsel Radyo Ağlarında Dağıtık Pareto Optimizasyonu Temelli Frekans Planlaması Projesi." Bilişsel Yöntemler için 5G'de kullanım alanı bulabilecek bir teknoloji olacaktır.

Ankara Üniversitesi ile "Bilişsel Radyo Ağlarında Hareketlilik Modelleme Simülatörü ve GPS'siz Dağıtık Konum Belirleme Algoritmalarının Geliştirilmesi Projesi." 5G'de baz istasyonu kurulamayan küçük alanlarda; durumsal farkındalık, konum bulma, lokalizasyon amaçlı kullanılabilecek bir teknoloji olacaktır.

IBM firması ile "94 GHz Alıcı Verici Entegre Devreleri Geliştirilmesi Projesi. " Bu projenin çıktılarının ve kazanılacak teknolojinin, 5G'de özellikle araçların birbiri arasında (V2V) ve araçların diğer yapılarla olan veri haberleşmelerinde (Internet of vehicles-IOV) önemli bir yeri olacaktır.

RF-Viber firması ile "28GHz 4 Kanallı Entegre Anten ve Alıcı Ön Katları Geliştirme Projesi." 5G'de "mm-wave massive MIMO" konusunda temel oluşturacak nitelikte bir teknoloji olacaktır.

ASELSAN bünyesinde Veri Analitiği ve Büyük Veri alanlarında çalışan bir Araştırma Müdürlüğü kurmuştur. Müdürlük çalışmalarını 5G'de İçerik Bağımlı Ağ Yönetimi (Context Aware Networking) konusuna odaklamaktadır.

Bu projeler dışında Almanya'da yerleşik Frounhofer Enstitüsü, İngiltere'de yerleşik Bristol Üniversitesi, Keysight firması ve Tayvan'da yerleşik ETRI Enstitüsü gibi kurumlarla da muhtemel projeler başlatılmasına yönelik görüşmeler sürdürülmektedir.

detaylar için tıklayınız
ULAK

Ticari ve Kamu Güvenliği LTE-Advanced Makrocell Baz İstasyonu

• 3GPP Release 10 & Release 11 Standartları Desteği

• 450 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz Frekans Bantları

• Dual Frekans Uzak Radyo Ünitesi (RRU)

• 1.8 Gbps Net Kullanıcı Hızı (Hedef 4,5 Gbps) 

detaylar için tıklayınız

T-3845

• 3 Yollu Almaç Hattı

• IP ve Ethernet arayüzü [Unicast ve Multicast IP Anahtarlama]

• GPS senkron saat, Merkezi Saat ve PTP [Precision Time Protocol] Desteği

detaylar için tıklayınız

Teknoloji Transferi

Aselsan teknoloji transferi faaliyetleri ile teknolojik bilgi ve yetkinliğini buna ihtiyaç duyan kurumlara başarılı bir şekilde sunarak kullanılmasını sağlar.


detaylar için tıklayınız
Eğitim Hizmetleri

Müşteri eğitimleri

Müşterilerimizin tedarik ettikleri sistemlerin/cihazların eğitim gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, sistemlerin/cihazların tasarım ve tedarik amaçlarına uygun, verimli, etkili kullanımlarının sağlanması ve bu sistemlerin/cihazların ömür devirleri süresince bakım onarım ve destek ihtiyaçlarının temini ve sürekliliğinin maliyet etkin yöntemlerle sağlanması için uzmanlık kazandıran ve kabiliyet artıran bilgileri sağlamak üzere verilmektedir.

Kullanıcı eğitimleri

Sistemlerin/cihazların işletim ve kullanımlarına yönelik teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Gerek duyulması halinde bilgisayarlı eğitimler (CBT) ve iş üstü eğitimler (OJT) şeklinde planlanmaktadır. Eğitimler dersliklerde verildiği gibi sistemlerin kurulu bulunduğu sahalarda da verilmektedir. Tedarik edilen sistemlerin kurulum ve bütünleştirme eğitimleri de verilmektedir.

Bakım onarım eğitimleri

Sistemlerin/cihazların öngörülen bakım seviyelerine göre planlanmaktadır. Bakım seviyeleri müşterilerimizin taleplerine ve mevcut bakım yeteneklerine bağlı olarak belirlenmektedir. Bakım onarım eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak dersliklerde ve bakım onarım atölyelerinde verilmektedir.

Bakım onarım faaliyetlerinin ASELSAN tarafından yürütüldüğü sözleşmeler kapsamındaki sistem ve cihaz arıza bildirimleri veya yerinde müdahale için servis talepleri, müşterilerimiz tarafından Customer Relationship Management (CRM‐Web tabanlı arıza bildirim platformu) sistemi üzerinden bildirilebilmekte, takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Müşterilerimize bu sistemin kullanımına yönelik eğitimler de verilmektedir.

detaylar için tıklayınız
Sistem Merkezlerinde ve Sahada Gerçekleştirilen Kurulumlar

ASELSAN, kullanıcı gereksinimleri ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde ortaya çıkardığı ürün ve sistemlerini, yine aynı prensipler ışığında saha, bina veya platformlar üzerinde kullanıma almaktadır. Bu kapsamda;

- Saha, bina veya platform keşfi

- Kurulum yapılacak saha, bina veya platform üzerinde sistem/ürüne özel inşaat işleri

- Elektrik altyapısı ile ilgili işler

- Bina veya platforma özel veri iletim hatları kurulumu

- Ürün/Sistem montaj

- Ürün/Sistem işletmeye alma

- Mevcut sistemlere entegrasyon

- Saha/platform testleri ve optimizasyon

Faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Keşif çalışmaları sırasında, altyapı ve kurulum yapılacak ortama yönelik ihtiyaçlar yerinde belirlenir. Bu çalışmalar sonucu elde edilen veriler, teorik çalışmalar ile birleştirilerek sahada inşaat ve elektrik altyapısı hazırlanır. Ürün/Sistem montaj safhası öncesinde, ihtiyaç duyulan veri iletim hatları kurulumları da tamamlanarak tüm altyapı hazır hale getirilir.

Montaj safhası ile devam eden çalışmalar sonrasında, ürün/sistem işletmeye almaya hazır hale getirilir. Önceden yüklenmiş ya da saha çalışmaları sırasında yüklenen konfigürasyonlarla ürün/sistem işletmeye alma faaliyetleri gerçekleştirilir. Bu esnada, ihtiyaç duyulması halinde mevcut sistemlere entegrasyon çalışmaları da yürütülür.

Son aşama olarak; ürün/sistemin gereksinimlere ve standartlara uygun bir şekilde çalışır olduğunu doğrulamak için gerekli testler gerçekleştirilir. Test sonuçlarına göre, ihtiyaç duyulması halinde, optimizasyon çalışmaları yürütülerek ürün/sistem en iyi hale getirilir.

detaylar için tıklayınız
Kapsama Alanı Analizi ve Frekans Planlama

ASELSAN, kullanıcı gereksinimleriyle belirlenen sistem özelliklerini ve teknik şartname gereği belirlenen performans kriterlerini sağlayacak şekilde, çalışma bölgesinde mevcut imkânlarla maksimum kalite ve genişlikte kapsama alanı sağlama amacıyla;

  • Baz İstasyonu Planlama (sayı, yer, özellik, vb.)
  • Kapsama Alanı Tahmin ve Analizi
  • Keşif ve İnşaat İşleri
  • Frekans planlama (Konvansiyonel / Trunk vb. sistemler için)
  • Baz İstasyonu Yapılandırma (Anten, Verici Gücü, vb.)
  • Kapsama Alanı Doğrulama
  • Kapsama Alanı Optimizasyon

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Hedeflenen kapsama alanını sağlamak amacıyla Baz İstasyonu yeri, sayısı ve özellikleri belirleme fazından çıkan bilgilere göre yazılım aracılığı ile Kapsama Alanı Tahmin ve Analizi gerçekleştirilir. Analiz sonucunda ise planlanan baz istasyonları Keşif fazı adı altında yerinde ziyaret edilerek uygulanabilirlik açısından test edilir ve inşaat işlerine başlanır.

detaylar için tıklayınız
Altyapı ve Trafik Analizi, Mimari Yapı ve Konfigürasyon Planlama
Altyapı ve Trafik Analizi
Kullanıcı ile birlikte yapılacak analizler sonucunda kullanıcının terminal sayısı, ortalama çağrı süresi, gün içerisindeki toplam konuşma süresi vb. bilgiler ile kullanıcının konuşma alışkanlığı belirlenir. Veri uygulamaları ile gereksinimler, konum bilgisi toplanacak telsiz sayısı gibi bilgiler doğrultusunda veri trafiği analizi yapmak için gerekli bilgiler toplanır. Daha sonra hem ses hem de veri trafiği için gerekli bilgiler yorumlanarak optimum kanal sayısı için gerekli kanal sayısı hesaplanır.

Mimari Yapı ve Konfigürasyon Planlaması
Kullanıcının ihtiyaçları ve bütçesi doğrultusunda, en uygun mimari ve bu sistem ile mimariye göre uygun konfigürasyon ASELSAN tarafından planlanır. Telsiz Sistemi tasarımı ASELSAN tarafından yapılır. Kullanıcı ihtiyaçları değerlendirilir ve mevcut altyapısına uygun telsiz sistemi seçilir.( Direkt mod, Konvansyonel, Trunk,tek siteli, çok siteli vb.). Uygun telsiz sistemi seçimi yapılırken ilgili kurumun hem mevcut hem de gelecekteki ihtiyaçları değerlendirilir ve telsiz sisteminin gelecekte genişlemeye uygun olması için gerekli altyapı kurulur.
detaylar için tıklayınız

A-Tacho STC8255

A-Tacho STC8255’te 2 adet akıllı kart okuyucu, yazıcı, ekran, gerçek zamanlı saat, kullanıcı arayüzü ve veri depolama alanı bulunur. Hareket sensörü ve takograf kartlarıyla birlikte A-Tacho STC8255, güncel Avrupa Birliği yönergesi (1266/2009) gereksinimlerini karşılamaktadır.

detaylar için tıklayınız
STC-8250A

STC-8250A’da 2 adet akıllı kart okuyucu, yazıcı, ekran, gerçek zamanlı saat, kullanıcı arayüzü ve veri depolama alanı bulunur. Hareket sensörü ve takograf kartlarıyla birlikte STC-8250A, güncel Avrupa Birliği yönergesi (1266/2009) gereksinimlerini karşılamaktadır. STC-8250A, analog ve dijital hız göstergelerine veya gösterge paneline bağlanılabilir. 

detaylar için tıklayınız

aselSWITCH MilS / aselSWITCH IndS

Performans Spesifikasyonları

• Hat Hızında (Wirespeed) Çalışma

• Non-Blocking Çalışma

• 16K MAC Adres Tablosu

• 8 ayrı Öncelik Kuyruğu

detaylar için tıklayınız
aselSWITCH MilR / aselSWITCH IndR

ASELSAN’ın ikinci nesil Milli BT Donanım Cihazları kapsamında geliştirilen askeri/ticari/endüstriyel özellikli yeni Milli Yönlendiriciler, ağ hiyerarşisinde, Omurga, Dağıtım ve Erişim seviyelerinde, 96GBitps - 300GBitps arası hızlarda yönlendirme yeteneğine sahiptir.

detaylar için tıklayınız
aselSWITCH NMS

aselSWITCH NMS, Ağ Yöneticileri’nin herhangi bir ağ içerisindeki bağımsız bileşenleri monitör edebilmelerini, kontrol ve konfigüre edebilmelerini, yönetebilmelerini ve gerekli raporlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerini sağlayan WEB tabanlı bir uygulamadır.

detaylar için tıklayınız

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Hava tehditlerine #GÜRZ darbesi! Değişen muharebe şartları, stratejik manevra kabiliyetine sahip hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı artırıyor. 

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Başta ordumuz olmak üzere dost ve müttefik ülkelere ait tankları, en güncel teknolojilerle donatıp sahadaki güçlerini artırıyoruz.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Çağın ötesine geçmeye hazır, ileri teknoloji mücadelesinde sürekli yenilenen bir ASELSAN olarak #IDEF2023’e hazırız.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Seyyar Havan Tespit Radarı SERHAT,  gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kabiliyetler kazanarak SERHAT-DUAL konfigürasyonuna yükseltildi.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

İleri teknolojilerde milli mühendisliğin gücü #ASELSAN.