Aselsan

Deniz Sistem Teknolojileri

Başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere yerli ve yabancı kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak, suüstü ve sualtı platformları için hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda ASELSAN markası ile özgün Savaş/Görev Sistemi çözümleri sunuyoruz.

Deniz Sistem Teknolojileri

SMASH 200/12.7

• Uzaktan komuta yeteneği

• Iki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip hassas Stabilize Elektro-Optik süit

• Otomatik hedef tespit ve takibi

• Otomatik balistik uygulama

detaylar için tıklayınız
SMASH 200/25

• Uzaktan komuta yeteneği

• Otomatik hedef tespit ve takibi

• Otomatik balistik uygulama

• Yüksek vuruş hassasiyeti

detaylar için tıklayınız
SMASH 200/30

• Uzaktan komuta yeteneği

• Otomatik hedef tespit ve takibi

• Otomatik balistik uygulama

• Yüksek vuruş hassasiyeti

detaylar için tıklayınız
TAKS 100/40GFCS

Deniz Top Atış Kontrol Sistemleri aldığı komutlar doğrultusunda gerekli olan girdi verilerini kullanarak atış kontrol problemini çözmek ve su üstü platformundaki 40mm, 76mm, 127mm gibi farklı kalibrelerdeki Topu kontrol etmek üzere geliştirilmiştir.

detaylar için tıklayınız
AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik Tersanler Genel Müdürlüğü (TGM) tarafından yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında, ASELSAN tarafından, Savaş Sistemleri sağlanacak ve bu sistemlerin tasarımı/geliştirilmesi/ uyarlaması ve bu sistemlerin üretimi, entegrasyonu, devreye alınması, test-tecrübelerinin yapılması, EMI/EMC analizi ve ölçümlerin yapılması, teslimi ve bütünleşik lojistik destek hususlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

detaylar için tıklayınız
ARMADOR

ASELSAN ARMADOR Görev Takip Sistemi, su üstü gemileri tarafından gerçekleştirilen su altı arama, kurtarma, araştırma faaliyetlerinde, hedef operasyon kontrolü, görev planlama, izleme ve haberleşme özellikleri ile su altı arama, kurtarma, araştırma görevlerini yerine getirmek üzere geliştirilmiştir.

detaylar için tıklayınız
ASELSAN DENİZALTI SONAR

ASELSAN Denizaltı Sonar Islak Taraf Çözümleri, akustik sinyallerin ortama iletilmesi / alınması için kullanılan Silindirik Hidrofon Dizisi (CHA), Yanal Dizin (FA), Pasif Mesafe Bulucu Dizin (PRA), İntersept Dizini (CIA), Aktif Sonar (AOS) ve Öz Gürültü Ölçüm Sistemi (ONA) olmak üzere 6 sonar dizinden oluşmaktadır. Bunun yanında, sonar dizinleri ile birlikte entegre edilecek yerli su altı konnektörleri ve penetratörler de bu çözüm içerisinde yer almaktadır. 

detaylar için tıklayınız
B-YÖM

BARBAROS Sınıfı Fırkateynlerin Yarı Ömür Modernizasyon Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dört adet fırkateynin mevcut durumdaki savaş ve seyir sistemlerinin yerine; modern platform tasarımı ile yerli ve milli savaş ve seyir sistemi çözümünü kapsamaktadır.

detaylar için tıklayınız
DİMDEG

Projede ASELSAN, geliştirdiği/ürettiği/tedarik ettiği cihaz/sistemlerin entegrasyon tasarımı, entegrasyon, test ve lojistik destek faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

detaylar için tıklayınız
EKÜ

EKÜ, hem askeri hem sivil platformlar için çözümler sunan, yeni nesil ortak konsol mimarisine sahip, ergonomik ve modüler tasarımı ile kullanım ve bakım kolaylığı sağlayan bir entegre sistemdir. 

detaylar için tıklayınız
ENTEGRE ARAŞTIRMA SİSTEMİ

ASELSAN Entegre Araştırma Sistemi, su üstü gemileri tarafından gerçekleştirilen su altı arama, kurtarma, araştırma, haritalama vb. faaliyetlerin icra edilmesi için gerekli araştırma ekipman ve sistemleri ile bu sistemlerin çalışması için gerekli seyir, muhabere, izleme sistemlerinin entegre olarak sağlandığı anahtar teslim sistem çözümüdür.

detaylar için tıklayınız
LHD

Gemi Görevleri

• İdari ve lojistik görev fonksiyonlarına destek

• Araç ve personel taşıma

• Komuta kontrol

• Gündüz ve gece helikopter harekâtı

detaylar için tıklayınız
LST

Gemi Görevleri

• Amfibi harekat icra görevi

• İdari ve lojistik görev fonksiyonlarına destek

• Uluslararası barışı destekleme

• Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevi

detaylar için tıklayınız
MİLGEM

MİLGEM Savaş Sistemi Projesi, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen korvetlere yerli imkan ve kabiliyetlerden azami şekilde faydalanılarak Milli Savaş Sisteminin geliştirilmesini, analizini, üretimini, testini ve entegrasyonunu içermektedir.

detaylar için tıklayınız
MİLGEM-5

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik SSB.lığı tarafından yürütülen MILGEM-5 Projesi kapsamında, ASELSAN tarafından, Savaş Sistemleri sağlanacak ve bu sistemlerin tasarımı/ geliştirilmesi/uyarlaması ve bu sistemlerin üretimi/satın alımı, entegrasyonu, devreye alınması, test-tecrübelerinin yapılması, EMI/EMC analiz ve ölçümlerin yapılması, teslimi ve bütünleşik lojistik destek hususlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

detaylar için tıklayınız
MOSHIP & KURYED

Denizaltıların satha gelememesi durumunda 

• D/A personeline yaşam desteği sağlamak 

• Tanımlanan derinliğe kadar personel kurtarma faaliyetinde bulunmak

detaylar için tıklayınız
PN-MİLGEM

Pakistan MİLGEM Savaş Sistemi Projesi, Pakistan Deniz Kuvvetleri kullanımı için inşa edilen 4 adet korvete yerli imkan ve kabiliyetlerden azami şekilde faydalanılarak Savaş Sistemleri üretimini, tedarikini, bu sistemlerin gemilere entegre edilmesi çalışmalarına destek verilmesini ve Entegre Lojistik Destek faaliyetlerini içermektedir.

detaylar için tıklayınız
TURKUAZ

TURKUAZ çözümü ile Sismik Araştırma Gemisi aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirecektir.

Denizlerde iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapmak,

Deniz dibine ilişkin jeofiziksel, jeolojik ve jeoteknik veriler toplamak,

Batimetrik, hidrografik, oşinografik, hidroakustik araştırmalar yapmak,

Depremler, genel jeoloji, uygulamalı jeoloji, çevre jeolojisi ve yer bilimleri konularında araştırmalar yapmak.

detaylar için tıklayınız
YTDA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Proje kapsamında, “tkMS Business Partnership (BPT)” tarafından inşa edilecek 6 adet Yeni Tip Denizaltı’ya ait Elektronik Destek, Entegre Muhabere Sistemi, Alarm Anons ve Eğlence Sistemleri’nin tedariki, entegrasyonu, testleri ve bu sistemlerin entegre lojistik destek ihtiyaçları sağlanmaktadır.

detaylar için tıklayınız

MARLİN 100 EW

MARLİN İnsanız Deniz Aracı, su üstü harbi ve elektronik harp görevlerini icra etmek üzere geliştirilmiş, modüler tasarımı sayesinde üzerine entegre edilebilecek farklı faydalı yük konfigürasyonları ile keşif/gözetleme, su üstü harbi, elektronik harp, üs/liman/kritik gemi-tesis güvenliği ve amfibi harekât gibi farklı görevleri de icra edebilmektedir.

detaylar için tıklayınız
MARLİN 100 ISR

MARLIN 100 ISR, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemidir. 

Farklı seyir formasyonları uygulayabilen ALBATROS-S, sürü unsurlarından ve hareketli/hareketsiz engellerden sakınarak sürüdeki eksilmelere karşı da göreve devam edebilme yeteneğine sahiptir.

detaylar için tıklayınız
MARLİN 100 STRIKE

MARLIN 100 STRIKE, su üstü ve hava platformlarının fiili top ve güdümlü mermi atış eğitimlerinde hareketli hedef gemisi görevlerinde kullanabilmek maksadıyla ASELSAN tarafından geliştirilmiş bir insansız süratli su üstü hedef botudur.

detaylar için tıklayınız

AKUSTİKA

AKUSTİKA™, TÜBİTAK TEYDEB 1511 desteğiyle suüstü/sualtı platformları ve otonom sualtı araçları için geliştirilen tasarsız bir akustik haberleşme ağıdır. Sistem bileşenleri; ağ haberleşmesi yeteneğine sahip hareketli araçlar ile çeşitli sualtı ve suüstü platformlarına entegre edilebilir veya tek başına kullanılabilir akustik modemlerdir. 

detaylar için tıklayınız
ASELBUOY

ASELBUOY deniz karakol uçakları ya da suüstü gemilerinden atılabilecek şekilde geliştirilmiş, NATO A-boyutunda pasif yönlü bir Sonobuoydur. 

detaylar için tıklayınız
ASİST

ASELSAN İntersept Sonar Sistemi (ASİST), 1 kHz - 100 kHz frekans aralığındaki aktif akustik sinyalleri tespit, analiz, takip edebilen, sinyal özelliklerini çıkarabilen ve benzer sinyalleri gruplandırabilen sonar sistemidir.

detaylar için tıklayınız
FERSAH

ASELSAN FERSAH Karinaya Monteli DSH Sonarı aktif / pasif olarak orta frekans bandında çalışan bir sonar olup birincil görevi Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ihtiyaçlarını sağlamaktır. DSH’a ek olarak, Sistem mayın benzeri objelerden sakınma moduna sahiptir.

detaylar için tıklayınız
KULAÇ

KULAÇ, askeri ve sivil platformlarda kullanılmak üzere, açık mimari ve modüler tasarım ilkeleri esas alınarak geliştirilmiştir.

detaylar için tıklayınız
MATESS

MATESS, ASELSAN tarafından, gemi seyir güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenilirlikte geliştirilen, su altındaki cisimlerin otomatik tespit, konumlandırma ve sınıflandırılması yeteneklerine sahip Mayın Tespit ve Sakınma Sonarıdır.

detaylar için tıklayınız
SATS

ASELSAN Su Altı Akustik Tespit Sistemi stratejik öneme sahip limanları farklı tip sonarlar kullanarak düşman tehditlerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

detaylar için tıklayınız

HIZIR

HIZIR sistemi torpidoları yeterli reaksiyon süresi sağlayacak şekilde uzun mesafeden tespit edebilmekte ve kütüphane bilgisine bağlı olarak sınıflandırabilmektedir.

detaylar için tıklayınız
HIZIR-LFAS

HIZIR-LFAS Derinliği Değiştirilebilir Düşük Frekans Çekili Aktif Sonar Sistemi, başta denizaltılar olmak üzere su altı tehditlerinin su üstü gemileri tarafından tespit edilmesine imkan veren bir sonar sistemidir. 

detaylar için tıklayınız
TORK

TORK; suüstü platformuna yaklaşan torpido tehdidine doğru aktif akustik güdüm ile yaklaşır, etkin mesafeye geldiğinde patlayarak tehdidi imha eder ya da görev yapamaz hale getirir.

detaylar için tıklayınız
TORPİDO KOVAN SİSTEMİ

ASELSAN tarafından geliştirilen Torpido Kovan Sistemi, torpidonun fırlatılmasını sağlayan, su üstü platformlar için sabit monteli hafif torpido lançer sistemidir.

detaylar için tıklayınız
ZARGANA

ZARGANATM otonom çalışma ve hızlı reaksiyon yeteneği ile torpidolara karşı en üst düzey savunma sağlayan Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemidir. Sistem, operatör kontrollü girdiler veya otomatik olarak gerçek zamanlı veri sağlayan denizaltı sistemleri ile entegre şekilde çalışabilmektedir. 

detaylar için tıklayınız
ZOKA

Akustik Karıştırıcılar aktif/pasif/kombine modda çalışabilen klasik ve modern akustik güdümlü torpidoların çalışma frekanslarını kapsayacak şekilde geniş bantlı yüksek seviyeli gürültü üreterek, Akustik Aldatıcılar ise platformun akustik ve dinamik karakteristiklerini simüle ederek torpidoyu yanıltır ve platforma hayati zaman kazandırırlar.

detaylar için tıklayınız

ASELSAN MİTOS WECDIS

ASELSAN MİTOSTM, su üstü ve su altı platformları için geliştirilmiş elektronik harita tabanlı seyir sistemi ürün ailesidir. Ürün ailesini oluşturan WECDIS ve Sayısal İz Masası (SİM) askeri platformlarda, ECDIS sivil platformlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 

detaylar için tıklayınız
ASELSAN MİTOS SİM

ASELSAN MİTOS SİM kendi gemimizin ve gelen diğer gemi iz bilgilerinin sayısal harita üzerinde gösterilebildiği, kullanıcının büyük ekranda çalışabilmesine olanak sağlayan, WECDIS özelliklerine sahip bir elektronik harita sistemidir. 

detaylar için tıklayınız
ASELSAN MİTOS ECDIS

ASELSAN MİTOS ECDIS, uygun yedekleme mekanizmalarıyla birlikte SOLAS kurallarına göre kullanılması gereken güncel elektronik haritalarla uyumlu bilgiler sunan bir seyrüsefer sistemidir. 

detaylar için tıklayınız
TAŞINABİLİR WECDIS

ASELSAN MİTOS, su üstü ve su altı platformları için geliştirilmiş seyir sistemi ürün ailesidir. MİTOSTM WECDIS, uygun yedekleme mekanizmalarıyla birlikte SOLAS kurallarına göre kullanılması gereken güncel elektronik haritalarla uyumlu bilgiler sunan bir seyrüsefer sistemidir. 

detaylar için tıklayınız
DEMES

ASELSAN DEMES, geminin ihtiyaç duyduğu meteorolojik ve oşinografik bilgileri ölçme, kayıt etme, sergileme ve çıktı alma işlevlerini yerine getiren sistemdir. 

detaylar için tıklayınız

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Hava tehditlerine #GÜRZ darbesi! Değişen muharebe şartları, stratejik manevra kabiliyetine sahip hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı artırıyor. 

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Başta ordumuz olmak üzere dost ve müttefik ülkelere ait tankları, en güncel teknolojilerle donatıp sahadaki güçlerini artırıyoruz.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Çağın ötesine geçmeye hazır, ileri teknoloji mücadelesinde sürekli yenilenen bir ASELSAN olarak #IDEF2023’e hazırız.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Seyyar Havan Tespit Radarı SERHAT,  gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kabiliyetler kazanarak SERHAT-DUAL konfigürasyonuna yükseltildi.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

İleri teknolojilerde milli mühendisliğin gücü #ASELSAN.