Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ASELSAN Sürdürülebilirlik Stratejisini bütüncül bir yaklaşımla “SAFEGUARDING THE FUTURE” prensiplerini temel alarak ve BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle uyumlu bir şekilde kurgulamaktadır. Bu kapsamda; ASELSAN hem kendi süreçlerini hem de içerisinde yer aldığı ekosistemi ve tüm paydaşlarını da motive ederek aynı plan çerçevesinde çalışmaya teşvik etmektedir. ASELSAN; toplum, ekonomi ve dünya temaları özelinde aktif katılımla ve gönüllü iş birlikleriyle, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı ve bu dünyayı olumlu yönde geliştirebilmeyi kendisine amaç edinmektedir.