Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ASELSAN Sürdürülebilirlik Stratejisini bütüncül bir yaklaşımla "SAFEGUARDING THE FUTURE" prensiplerini temel alarak ve BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle uyumlu bir şekilde kurgulamaktadır. Bu kapsamda; ASELSAN hem kendi süreçlerini hem de içerisinde yer aldığı ekosistemi ve tüm paydaşlarını da motive ederek aynı plan çerçevesinde çalışmaya teşvik etmektedir. ASELSAN; toplum, ekonomi ve dünya temaları özelinde aktif katılımla ve gönüllü iş birlikleriyle, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı ve bu dünyayı olumlu yönde geliştirebilmeyi kendisine amaç edinmektedir.

ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

ASELSAN Sürdürülebilirlik Stratejisini bütüncül bir yaklaşımla ve BM Sürdürülebilirlik Hedefleriyle uyumlu bir şekilde kurgulamaktadır. Bu kapsamda; ASELSAN hem kendi süreçlerini hem de içerisinde yer aldığı ekosistemi ve tüm paydaşlarını da motive ederek aynı plan çerçevesinde çalışmaya teşvik etmektedir. ASELSAN; toplum, ekonomi ve dünya temaları özelinde aktif katılımla ve gönüllü iş birlikleriyle, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı ve bu dünyayı olumlu yönde geliştirebilmeyi kendisine amaç edinmektedir.

Yeşil Prensipler

ASELSAN yeşil prensipleri çerçevesinde, iklim değişikliği çalışmalarıyla doğaya ve içerisinde yaşayan canlılara verdiği hasarı en aza indirgemek, doğayı daha temiz ve yaşanılabilir koşullara çıkarabilmek için su yönetimi, atık yönetimi, sürdürülebilir paketleme, ambalaj ve ürün üretimi, geri dönüşüm yönetimi konularında aktif olarak çalışmakta, süreçlerini iyileştirmekte ve geliştirmekte; kapsam özelinde de iş birlikleri kurmaktadır.

Turuncu Prensipler

ASELSAN turuncu prensipleri ASELSAN yerleşkelerinin yer aldığı toplumlarda ve ASELSAN çalışanlarının çalışma koşullarında iyileştirmeler yapmakta ve sosyo-ekonomik konularda çözüm üretmeyi hedeflemektedir.

İnsan Hakları Politikamız çerçevesinde ASELSAN çatısı altında, din, dil, ırk, ulusal köken, etnik köken, yaş, maluliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir kurum olmak için çalışmaktadır.ASELSAN’da kişisel özellikler ve statüye bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışlara, adil olmayan işlemlere veya herhangi bir misillemeye hoşgörü gösterilmemektedir. Fiziksel veya sözlü herhangi bir taciz eylemi, iş yerinde olmasından bağımsız olarak kabul edilemez ve ihlallere karşı gerekli yaptırımların uygulanması esastır.

Mavi Prensipler

ASELSAN mavi prensipleri çerçevesinde, kurumsal varlığını sürdürmeyi temel görevi olarak üstlenmekte ve bu kapsamda uzun vadede ekonomi, toplum, çevre ve ülke refahı için yaptığı çalışmaları sürdürebilmek amacıyla ekonomik gelişimine büyük önem atfetmektedir. Mavi prensipler kapsamında ASELSAN yalnızca kendi ekonomik varlığı sürdürmeyi ve geliştirmeyi değil aynı zamanda içerisinde bulunduğu ekosistemin, çalıştığı alt yüklenicilerin ve paydaşların da gelişimi için aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Gücümüz Bir ve Girişimcilik Merkezi gibi oluşumlarla hem alt yüklenicilerin teknolojik gelişimin ve süreç iyileştirmelerine hem de genç girişimcilerin yeni iş alanları oluşturmasına destek verilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

ASELSAN kendi bünyesinde oluşturduğu Tekno Macera platformu altında gelecek kuşaklar için kurumsal gönüllülük çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda gelecek nesillerin teknolojiyi aktif olarak kullanmaları, güvenilir ve ücretsiz kaynağa erişim sağlanması için çalışmalar yürütülmekte ve gençlerin teknolojik okur yazarlığa aşina olmaları hedeflenmektedir.

Belgelerimiz

Tümünü Göster

Raporlarımız

Tümünü Göster