Aselsan
ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı

ASELSAN AKADEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI

ASELSAN, sanayi ile akademi iş birliğini bir adım öteye taşımak hedefiyle 2017 yılında, dördüncü nesil üniversite modeli olan ASELSAN Akademi’yi hayata geçirmiştir. Türkiye’de bir ilk olan ASELSAN Akademi, açık inovasyon, birlikte geliştirme ve sürdürülebilir iş birliği prensiplerine dayanarak her geçen yıl gelişmeye ve genişlemeye devam etmektedir.

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) himayesinde Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin paydaş olduğu, ASELSAN çalışanlarına yerleşkeden çıkmadan yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma imkânı sunan bir programdır. Her üniversitenin kendi yönetmelikleri ve kurallarına göre program yürütülmekte ve öğrenci ilgili üniversiteden diplomasını almaktadır.

Zaman verimliliği ve yakın iş birliği gözetilerek, dersler ASELSAN yerleşkesi içerisinde verilmekte, ASELSAN laboratuvarları tez çalışmalarına sunulmaktadır.

Paydaş üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin dahil olduğu programda öğrenci sayısı yıllar içinde katlanarak artmış, 2019-2020 Eğitim Yılı sonunda ilk mezunlar verilmiştir.

İNOVASYONA ZEMİN OLUŞTURMAK

ASELSAN Akademi, bünyesinde yapılan araştırmaların, yenilikçi teknolojilere, inovasyona zemin oluşturmasını amaçlamaktadır.

Bu programla, üniversiteler ve sanayi arasında güçlü ve sürekli bir bağ oluşturulması, savunma sanayii personelinin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi ve tez araştırmalarının tüm paydaşlar açısından en verimli hale getirilmesi üç temel hedeftir. ASELSAN Akademi’de, personelin tez çalışmasının, görev aldığı projelere doğrudan katkı sağlaması ve teknolojik gelişime temel oluşturması esastır. Bu sayede, yenilikçi, ileri teknoloji uygulamaları içeren, ülkemizin millileştirme hedefine doğrudan katkı sağlayan ve ihracat kısıtını ortadan kaldıracak konularda tez çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

ASELSAN Akademi’nin 2021-2022 Bahar dönemi itibariyle 640’ı, yüksek lisans, 96’sı doktora olmak üzere 736 öğrencisi, 92 mezunu bulunmaktadır.

Çalıştaylar

ASELSAN Akademi Programının gelişimini ve çıktılarını değerlendirmek ve yeni işbirlikleri kurmak üzere her yıl paydaş üniversitelerde çalıştaylar düzenlenmektedir. İlki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ikincisi İstanbul Teknik Üniversitesi, üçüncüsü Gazi Üniversitesi ve dördüncüsü Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

ASELSAN Akademi, ASELSAN Teknoloji Mentorları ve tecrübeli mühendislerini akademisyenlerle çeşitli toplantılarda bir araya getirmekte; projelerdeki araştırma ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek, akademinin yetkinliklerini bu ihtiyaçlara yönlendirmek ve yeni teknoloji hedefleri koymak üzere iş birliğine zemin oluşturmaktadır.

Tüm bu çalıştay ve toplantılarda, yerli ve milli teknolojiler üretmek üzere, ortak akılla düşünülmekte, projeler planlanmaktadır.

Tez Çalışmalarına Çok Yönlü Destek

ASELSAN Akademi, farklı mentorluk mekanizmalarıyla, akademi öğrencilerine eğitimleri boyunca bilgi ve akademik tecrübe aktarmakta, tez takibi yapmakta, ihtiyaç olduğunda tez çalışmalarına yol göstermektedir.

Bunun yanı sıra projeler ile tez kapsamında yapılan çalışmaları etkin şekilde ilişkilendirmek ve tez sürecini şirket içinde desteklemek için ASELSAN’da çalışmakta olan doktora derecesine sahip çalışanlar 2. tez danışmanı olabilmektedir.

ASELSAN Akademi Tezlerinin Desteklenmesi (TOHUM Projeleri)

ASELSAN Akademi’de yürütülen lisansüstü tezlerde ASELSAN’ın mevcut altyapılarının kullanımı ve yürütülen projelere katkı verilmesi için proje bütçelerinden sağlanan desteklerin yanı sıra teze özel ihtiyaç olabilecek altyapı ve diğer giderlerin karşılanması amacıyla TOHUM Proje desteği adı altında yeni bir kaynak imkânı tanımlanmıştır. Bu destekler, ASELSAN Akademi tezleri kapsamında malzeme, cihaz, vb. ilave ihtiyaçları karşılamak üzere bir Komite aracılığı ile değerlendirilmekte ve Üst Yönetim onayı ile başlatılmaktadır. Tohum proje destekleri, üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğine benzer bir yapıda olup seçilen tezlere proje başına 50 bin Dolara kadar destek sağlanmaktadır.

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Milli Teknoloji Akademisi - Sektör Kampüste Programı kapsamında ASELSAN çalışanları üniversitelerde dersler verecek.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Semalarımızdaki bağımsızlığa giden yolda en kritik projelerden olan MMU için Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi ASELSAN TULGAR'ı geliştirdik.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN'ın uzay sistemleri için ürettiği kart teknolojilerini keşfedin ➡️ bit.ly/40S8KLY