Aselsan
İnovasyon Yönetimi

ASELSAN İNOVASYON YÖNETİMİ

ASELSAN ülkemizin lider teknoloji şirketlerinden birisi olarak, sektöründeki rekabet avantajını sürdürmek, vizyon ve stratejik hedeflerine ulaşmak üzere inovasyon yönetimini şirket yapısının önemli bir parçası olarak görmektedir. Bu doğrultuda ASELSAN, teknolojik yetkinliğini yükseltmek üzere inovatif projelerini her yıl geniş katılımlı toplantılarla güncellemektedir.

ASELSAN şirket olarak yenilikçiliği kültürünün bir parçası olarak görmektedir. Bu sebeple kurumsal değerlerimizden birisi “Yenilik” olarak belirlenmiştir. Bu değerimiz doğrultusunda ASELSAN olarak;

• Rutini sorgular, yeni fikirler üretir ve yenilikçi çözümler deneriz.

• Değişim ihtiyacını anlar, destekler ve değişime öncülük ederiz.

• Hata yapmaktan korkmayız ve hataları bir öğrenme fırsatı olarak görürüz.

• Bireylerin farklı fikirlerini ifade etmelerini destekleriz.

• Dünyadaki yenilikleri takip eder, proaktif bir anlayışla işlerimize yansıtırız.

Organizasyon yapımızı yenilikçiliğe elverişli hale getirmek hedefiyle Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Müdürlüğümüz kurulmuştur. Hem İstanbul hem de Ankara yerleşkelerimizde faaliyetlerine devam eden müdürlüğümüz aracılığıyla hem kurum içinde hem de kurum dışındaki ekosistemde girişimciliği ve yenilikçiliği yaygınlaştırmak ve sistematik hale getirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde yapılan birçok girişimcilik ve inovasyon etkinliğine aktif katılım sağlanarak girişimci ve girişimci adayları ile etkileşime geçilmektedir.

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Müdürlüğümüz ile ekosistem arasında kapsamlı iş birlikleri kurulmaktadır. Bu amaçla çeşitli üniversite, teknopark ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütülmekte olup ilerleyen dönemde de bu çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.

Ülkemizdeki teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin gelişimine destek vermek üzere TÜBİTAK BiGG girişimcilik destek programına uygulayıcı kuruluş olarak paydaş olunmuştur. Ayrıca, ASELSAN dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan TEKNOFEST’in ana paydaşlarından birisi olarak, ilgili teknoloji yarışmalarında düzenleyici görevini üstlenmektedir. Bunların yanı sıra şirketimiz, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere pek çok ekosistem paydaşı ile ortak açık inovasyon yarışmaları düzenlemektedir.

Şirketimizde; ürün, hizmet, süreç, iş modeli ve organizasyon alanlarında önerilen yenilikçi fikirler açık ve kapalı inovasyon kapsamında sürekli olarak toplanıp değerlendirilmekte, uygun bulunan fikirler ivedilikle hayata geçirilmektedir.

ASELSAN inovasyon yönetiminin vizyonu olarak ASELSAN İnovasyon Stratejisi Ar-Ge odaklı, teknolojiye yüksek yatırım yapan ve sektörünün lideri bir firma olan ASELSAN'ın sürdürülebilir büyümesi, rekabet gücünün korunması ve teknolojik liderliğinin pekiştirilmesi için inovasyon yeteneğinin en yüksek seviyeye çıkartılması ve inovasyonun kurum kültürünün önemli bir bileşeni olmasını amaçlamaktadır.

ASELSAN İnovasyon Stratejisi, çeşitli alanlarda kademeliden radikale tüm inovasyon uygulamalarının sistematik ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesini kapsamaktadır. ASELSAN, girişimcilik ve inovasyon ekosistemini geliştirme hedefiyle yaptığı çalışmalara iç ve dış paydaşların etkin katılımının artırılarak sürdürülmesini hedeflemektedir.

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Milli Teknoloji Akademisi - Sektör Kampüste Programı kapsamında ASELSAN çalışanları üniversitelerde dersler verecek.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Semalarımızdaki bağımsızlığa giden yolda en kritik projelerden olan MMU için Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi ASELSAN TULGAR'ı geliştirdik.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN'ın uzay sistemleri için ürettiği kart teknolojilerini keşfedin ➡️ bit.ly/40S8KLY