Aselsan
Uzay Robotiği  

Türkiye’de modern anlamda uzay çalışmaları resmi olarak uydu operatörlüğü ve uydu üretimi olmak üzere iki farklı koldan başlatılmıştır. 90’lı yılların sonuna doğru BİLSAT uydusu üretim çalışmaları için milat olarak görülebilir. Ardından gelen RASAT ve GÖKTÜRK-2 uyduları ile yerli tasarım özelinde belirli bir olgunluğa ulaşılmıştır. Uydu çalışmalarına ek olarak çeşitli üniversitelerdeki öğrenciler yurtdışındaki ROVER yarışmalarına katılarak dereceler elde etmiştir. 

ASELSAN Araştırma Merkezi olarak, Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) ortaya koyduğu “Milli Uzay Programı” ile uyumlu olacak şekilde çalışmalarda yer almayı hedeflemekteyiz. 

Biyoesinlenmeli Sistemler

Temel ve mühendislik bilimlerinin ilkelerinin kullanılması suretiyle, alt sistemlerinden bir veya birden fazlasında, canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için verimi ve fonksiyonelliği artıran adaptasyonlardan ilham alınan uygulamaların bulunduğu, insan yapımı sistemler biyoesinlenmeli sistemler olarak adlandırılmaktadır.  

Biyoesinlenme ve biyomimetik sıklıkla karıştırılan iki farklı yöntemdir. Biyoesinlenme, ilham alma yöntemi açısından biyomimetikten farklılık gösterir. Biyomimetikte canlıların özelleşmiş yapıları doğrudan tüm özellikleri ile taklit edilerek insan yapımı sistemlere aktarılırken, biyoesinlenme yönteminde bu özelleşmiş yapıların sağladığı verimlilik ve fonksiyonelliğin altında yatan teorik altyapı farklı tip yapılarla sisteme aktarılmaktadır. 

Mimariden eğlence sektörüne pek çok alanda kullanılabilen biyoesinlenmeli sistemler, pratikte karşılaşılan sorunlara, canlıların milyonlarca yıllık adaptasyonları ile elde edilmiş kazanımlarından ilham alınarak çözümlerin geliştirilmesidir.

ASELSAN Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, Araştırma Merkezinde doğadan esinlenilerek tasarlanan mekanizmaların bulunduğu robotik ve insansız sistemler alanında çalışmalar yürütülmektedir.

Biyomimetik

Temel ve mühendislik bilimlerinin ilkelerinin kullanılması suretiyle doğadaki süreçlerin insan yapımı sistemlere uygulandığı biyomimetik, Latince «bios» (hayat) ve «mimesis» (taklit) kelimelerinden türetilmiş, çok disiplinli bir yaklaşımdır. 

Bu yaklaşımın sanat, mimari, mühendislik gibi çok farklı alanlarda yaygın etkilerini gözlemlemekteyiz. Günümüzde artık karşılaşılan teknolojik sorunlara inovatif ve etkili çözümler bulmak amacıyla, doğadaki ipuçlarını daha fazla takip etmekte ve biyomimetik adı verilen bu yaklaşımdan daha fazla faydalanmaktadır. 

Bu yaklaşımının en sık kullanıldığı teknoloji alanlarının başında hiç şüphesiz hızla gelişen robot teknolojisi gelmektedir. Doğadaki pek çok hayvanın ve bitkini hareket kabiliyetlerinden ilham alınarak geliştirilen robotlar yük taşıma, keşif gibi yan rollerde insanların zorlu şartlardaki görev yükünü azaltmaktadır. 

Canlı organizmaların hareket kabiliyetlerinin dışında sahip oldukları diğer pek çok özelliğin kullanılması suretiyle geliştirilen yapısal ve fonksiyonel malzemeler, zorlu şartlarda başarımı artırmaktadır. Güve ve kelebeklerin düşük ışık şartlarında dahi keskin görüş sağlayan göz kornealarından ilham alınarak geliştirilen gece görüş kamera sistemleri, penguen gözlerinden ilham alınarak tasarlanan ve pilotlara ve denizcilere parlak ışık, pus ve siste daha net bir görüş olanağı turuncu renkli güneş gözlükleri, Gecko kertenkelesinin ayaklarında bulunan güçlü bir yapışma sisteminden yola çıkılarak tasarlanan botlar bu örneklerden yalnızca birkaçıdır. 

Heterojen İnsansız Sistemler

Son yıllarda teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insansız sistemlerin hızlı şekilde yaygınlaştığı görülmektedir. Birçok uygulama alanında, belli bir görev için bir araya getirilmiş farklı insansız unsurların oluşturduğu müşterek görev ekiplerinin verilen görevi otonom olarak yerine getirmesi beklenmektedir.

ASELSAN Araştırma Merkezinde yapılan heterojen (farklı) insansız sistemlere ilişkin çalışmalarda, insansız unsurların bireysel seviyede otonomisinin mevcut olduğu durumlarda, takım seviyesinde görevin gerektirdiği yeteneklerin kazandırılması hedeflenmektedir. 

Görev planlama yeteneği, herhangi bir görevin mevcut başlangıç koşulları ile birlikte değerlendirilmesini, eldeki inansız unsurların sahip oldukları faydalı yükler de dikkate alınarak ekiplerin atamasını, ekibin yapılandırılmasını, saha ve harekât koşulları doğrultusunda ekibin harekât planının sayısal ortamda elde edilmesini kapsamaktadır.

Görev esnasında ekip üyelerinin elde ettikleri durumsal bilgilerden faydalanılarak harekât planına uygun olarak ekip seviyesinde karar verme yeteneğinin geliştirilmesi önemlidir. Bu amaçla, görev planlama ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi için makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak algoritma geliştire çalışmaları yürütülmektedir.

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Milli Teknoloji Akademisi - Sektör Kampüste Programı kapsamında ASELSAN çalışanları üniversitelerde dersler verecek.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Semalarımızdaki bağımsızlığa giden yolda en kritik projelerden olan MMU için Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi ASELSAN TULGAR'ı geliştirdik.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN'ın uzay sistemleri için ürettiği kart teknolojilerini keşfedin ➡️ bit.ly/40S8KLY