Aselsan

MUHAREBE ORTAMINDA SAYISAL BİLGİ PAYLAŞIMI

03 Eylül 2021
6 dk 57 sn

MUHAREBE ORTAMINDA SAYISAL BİLGİ PAYLAŞIMI

Harekat alanına, karşı kuvvetlere ve gelişmekte olan olaylara yönelik bilgilerin doğru bir şekilde tespiti, güvenli bir şekilde paylaşımı ve bu bilgiye en çabuk ve kolay şekilde erişimin sağlanması, savunma teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan orduların başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda geliştirilmiş ve kullanılmakta olan Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri (KKBS), modern kara araçlarının başlıca elektronik sistemleri arasında yer almaktadır. Düşman ile yakın temas halinde ve hareketli olarak görev yapacak olan muharip unsurlar tarafından kullanılan ve bu unsurların üst kademeler ile bilgi alışverişini sağlayan KKBS’ler, kullanım amaçları ve sağladıkları fonksiyonlar göz önünde bulundurularak Muharebe Yönetim Sistemleri olarak adlandırılmaktadır.

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilmiş olan BATUR Muharebe Yönetim Sistemi yer aldığı kara araçları üzerindeki diğer elektronik sistemlerle entegre olarak çalışarak elde ettiği bilgileri araç içerisindeki kullanıcılarına ve ağ yapısının kullanılması yolu ile ilgili diğer unsurlara çabuk ve doğru bir şekilde sunabilen bir komuta kontrol bilgi sistemidir.

Modern milli tank ve modernizasyon kapsamına alınacak tank kullanıcılarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak bir Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi olarak geliştirme çalışmalarına başlanan BATUR Muharebe Yönetim Sistemi, müteakip geliştirme çalışmaları ile tank birlikleri ve modern tankların yanı sıra silah taşıyıcı araçlar, keşif gözetleme unsurları, KBRN keşif tümleri, istihkam unsurları, vb. tüm muharip unsurların ihtiyaçlarını karşılamak üzere genişletilmiştir. Bu özellikleri ile görev kuvveti içerisindeki tüm unsurlarda kullanılabilecek olan Muharebe Yönetim Sistemi, görev kuvveti unsurlarına ortak durum farkındalığı ve sayısal bilgi paylaşım yeteneği kazandırmakta ve karar destek mekanizmaları ile harekatın planlama ve icrasını desteklemektedir. Komuta yerinden başlayarak tek araç seviyesine kadar tüm unsurlar için komuta kontrol ve bilgi paylaşımı yetenekleri sunarak manevra unsurlarının etkinliğini arttıracak olan Muharebe Yönetim Sistemi, sayısal ortamda komuta kontrol kabiliyeti sağlamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere milli olarak geliştirilen BATUR Muharebe Yönetim Sistemi, sağladığı özellikler ile dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin de ilgi ve beğenisini kazanmıştır. ASELSAN’ın dost ve müttefik ülkelere ihraç ettiği ürünlerden birisi olan Batur Muharebe Yönetim Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ülke silahlı kuvvetlerinin de kullanımına sunulmuştur.

BATUR Muharebe Yönetim Sisteminin, kullanıcılarına sunduğu başlıca fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir:

Taktik Durum Farkındalığı: Taktik Durum Farkındalığı sistemin kullanıldığı tüm unsurlara, muharebe sahasına yönelik ihtiyaç duydukları bilgilerin gerçek zamanlı olarak sunulması ile sağlanmaktadır. Bu kapsamda dost birliklerin konum ve durum bilgilerinin, tespit edilen düşman ve bilinmeyen unsurların bildiriminin, muharebe alanına yönelik diğer bilgilerin (engel, kirletilmiş bölge, yol, köprü, vb) sayısal olarak paylaşımı mümkün olmaktadır. Muharebe Yönetim Sistemi vasıtası ile ilgili unsurlara dağıtılan bu bilgilerin sayısal haritalar üzerinde semboloji standartlarına uygun şekilde gösterimi ile taktik durum resmi kullanıcılara sunulmaktadır

Lojistik Durum Takibi: Tek bir zırhlı araç personelinden başlayarak tüm ast unsurların lojistik bilgilerini sayısal olarak üst unsurlara bildirmesine, ast unsurlara ait bilgilerin otomatik olarak birleştirilmesi ile birlik lojistik durum raporunun oluşturulmasına imkân verilmektedir.

Askeri Rapor ve Mesajlar: Askeri rapor ve mesajların (NBC mesajları, durum raporları, temas raporu, gözetleme raporu vb.) oluşturulması ve sayısal haberleşme yolu ile gönderilmesine imkân verilmektedir.

İntikal Planlaması ve Takibi: İntikal edilecek güzergâhın sayısal harita üzerinde tanımlanmasına, sayısal olarak iletilmesine ve intikalin takibine imkân verilmektedir. İntikal planlaması sırasında intikal edecek zırhlı araca ait özellik (genişlik ağırlık, vb.) ve yetenekleri (tırmanma kabiliyetleri, vb.), güzergâh bilgisi ile beraber analiz edilerek zırhlı araçların intikaline yönelik planlama çalışmaları desteklenmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Muharebe yönetim sistemleri tarafından sağlanan fonksiyonları destekleyecek şekilde coğrafi bilgi sistemleri yoğun olarak kullanılmakta, taktik durum resmi ve tatbik krokileri vektör ve raster sayısal haritalar üzerinde gösterilebilmektedir. Bunun yanı sıra sayısal harita ve yükseklik bilgilerine dayalı analiz fonksiyonları, arazi kesiti, görünürlük analizi, mesafe ve alan ölçümü gerçekleştirilmektedir.

Veri Haberleşmesinin Yönetimi

Muharebe Yönetim Sistemlerinin veri haberleşme imkanlarını en doğru şekilde kullanımı, muharebe ortamındaki zorlu haberleşme koşullarının, sistemin kullanıcılara sunduğu fonksiyonlarda bir eksikliğe sebep olmaması açısından büyük önem taşımaktadır

Bu doğrultuda, haberleşme ortamının en etkin şekilde kullanabilmek amaçlı, NATO kapsamında da kabul görmüş, bit tabanlı formatlı mesajlar ile veri haberleşme yöntemleri sistem tarafından kullanılmaktadır.

Muharebe alanında unsurlar arası mesafe, arazi koşulları ve benzeri etkenler sonucu oluşabilecek geçici haberleşme kesintileri durumunda, veri kaybına sebep olmayacak önlemler sistem fonksiyonlarına dahil edilmiş durumdadır.

ASELSAN tarafından geliştirilen yazılım tabanlı telsiz ailesi ve dalga şekilleri (GBDŞ- Geniş Bant Dalga Şekli, DBDŞDar Bant Dalga Şekli) ile tam uyumlu olarak çalışabilen Muharebe Yönetim Sistemi, taktik sahada ihtiyaç duyulan veri haberleşme yeteneklerini kullanıcılarına sunabilmektedir.

Araç Üstü Sistem ve Sensörlerle Entegrasyon

Manevra Yönetim Sistemlerinin sağladığı fonksiyonların başlıcası araç üzerinde bulunan konumlama sistemleri (GPS, INS) ile sağlanan entegrasyon yardımı ile araç platformların konum bilgisinin, görev kuvveti içerisinde otomatik olarak dağıtım yolu ile ortak durum farkındalığının sağlanmasıdır. Sistem araç konum bilgisinin yanı sıra, araç üzerindeki sensör sistemlerinden alınabilecek yakıt ve mühimmat lojistik durum bilgileri, atış kontrol sisteminden alınabilecek gerçekleştirilen görev bilgileri ve silah sistemlerinin yönelim bilgileri, radar ve elektro optik tespit sistemlerinden ve dost düşman tanıma sisteminden alınabilecek hedef tespit bilgileri, kendini koruma sistemlerinden alınabilecek tehdit bilgileri ve araç elektronik sistemlerinin durum bilgileri taktik durum farkındalığının arttırılmasına katkı sağlayacak bilgileri alabilmekte ve bu bilgileri komuta kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi için otomatik olarak kullanabilmektedir. Muharebe Yönetim Sisteminin yazılım ve donanım arayüzleri, muhtelif zırhlı araç ve tank platformları üzerinde kullanım ve bu platformlar üzerindeki sensör ve sistemler ile entegrasyon için açık ve kolay uyarlanabilir bir yapıya sahiptir.

Zırhlı Araç Platformlarına Uygun Kullanıcı Arayüzleri

Zırhlı araç platformlarında kullanıcının faaliyetlerini kısıtlı bir ortamda ve araç hareket halinde iken gerçekleştirebilme ihtiyacını göz önünde bulundurarak, Muharebe Yönetim Sisteminin kullanıcılara kolay kullanım imkânları sunmaları, bu sistemlerin etkinliği açısından önem taşımaktadır.

Bu platformlarda, kullanıcının bir yandan temel faaliyetlerini gerçekleştirirken bir yandan da platform üzerindeki elektronik sistemlerin işlevlerini yürütmesi (Silah sistemlerini kullanmak, periskoptan/ kameradan yakın çevreyi gözetlemek, atış görevlerini icra etmek, aracın arıza ya da durum bilgilerini takip etmek, tehdit uyarı sistemlerince alınan bilgileri takip etmek, vb.) beklenmektedir. Bu ihtiyaçlar göz önüne bulundurularak, BATUR Muharebe Yönetim Sisteminin zırhlı araçların hareket halinde olduğu durumlarda da kullanımını kolaylaştıracak, kullanıcı hatasını en aza indirecek, güvenilir ve hızlı sonuç oluşturmasını sağlayacak kullanıcı arayüz özellikleri hali hazırda sisteme kazandırılmış durumdadır.

Ağ Destekli Yetenek ve Diğer Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri ile Entegrasyon

Zırhlı araçların yaygın olarak kullanıldığı tank ve mekanize piyade unsurları, faaliyetlerini muharebe destek ve muharebe hizmet destek unsurlarının da yer aldığı bir görev kuvveti içerisinde tertiplenerek gerçekleştirmektedir. Çok sayıda farklı unsuru bünyesinde barındırması, muharebe ihtiyaçlarına bağlı olarak tertiplenme/organizasyon yapısının değişik şekillerde oluşturulabilir olması, karargâh seviyesinden başlayarak, bölük, takım ve daha ast seviyelerdeki mobil ve düşman ile doğrudan temas sağlayacak unsurları içermesi sebebi ile görev kuvveti içerisinde yer alacak unsurların faaliyetlerini koordinasyon halinde gerçekleştirmesi ve bu doğrultuda görev kuvveti unsurlarının bir KKBS yapısı içerisinde sayısal entegrasyonunun sağlanması önem kazanmaktadır.

ASELSAN’ın kolordu seviyesinden tek araç/tek er seviyesine kadar tüm unusrlara sayısal veri paylaşımı kazandırmmayı hedefleyen Ağ Destekli Yetenek Projesi ile tam uyumlu olarak çalışan BATUR Muharebe Yetenek Sistemi, bu özelliği ile milli olarak geliştirilen diğer KKBS’ler ile birlikte çalışabilmektedir. BATUR Muharebe Yönetim Sistemi, komuta yeri araçları, ana muharebe tankları, zırhlı piyade taşıyıcılar, istihkâm, ikmal, bakım ve sıhhiye araçları, keşif ve gözetleme araçlarında kullanıma yönelik özellikleri içermesinin yanı sıra, görev kuvveti yapısında bağlı olarak çalışacağı üst komutanlıklar ve birlikte çalışacağı havan, topçu ve hedef tespit unsurlarında hali hazırda kullanımda olan KKBS’lerle sayısal bilgi değişimi gerçekleştirmek ve birlikte çalışmak üzere milli olarak oluşturulan veri sözlüklerine ve değişim standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir.

Askeri Haberleşme ve Komuta Kontrol Donanımları

Zırhlı araçlar üzerinde yer alacak tüm elektronik donanımların, araçların maruz kalacağı muharebe ortamlarında, herhangi bir fonksiyon kaybına uğramaksızın çalışmayı sürdürebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Çalışma ve depolama sırasında karşılaşılabilecek; toz, nem, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık gibi çevre koşulları ile aracın seyir ve atış sırasında maruz kalacağı titreşim ve şok değerleri göz önünde bulundurularak uygun donanımlar kullanılmış olmalıdır. ASELSAN tarafından gerçekleştirilen sistem çözümlerinde kullanılmakta olan haberleşme, bilgisayar ve çevre donanımları, tüm bu askeri çevre koşulları göz önünden bulundurularak geliştirilmiş olup, milli olarak geliştirilen bu donanımların askeri standartlara uygunlukları gerek laboratuar ortamında özel olarak oluşturulan zorlayıcı koşullar altında, gerekse uzun yıllardır kullanımda oldukları askeri araç ve silah platformlarında denenmiş durumdadır.

Zırhlı araçlara yönelik Muharebe Yönetim Sistemi uygulamalarında araç içerisindeki iç mekan genişliklerine ve ihtiyaçlara bağlı olarak farklı ebatlarda kullanıcı ekranlarına ve farklı yetenek ve çoklu arayüzlere sahip bilgisayarlara ihtiyaç duyulabilmektedir. ASELSAN Askeri Görev Bilgisayarları Ürün Ailesinin belirtilen askeri çevre koşullarına göre test edilmiş ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek geniş bir yelpazesi bulunmakta olup, Muharebe Yönetim Sistemi zırhlı araçlarda ihtiyaç duyulabilecek farklı özellikleri karşılayabilen ASELSAN askeri bilgisayar ürün ailesine mensup ürünler ile birlikte kullanılabilmektedir

ASELSAN’ın BATUR Muharebe Yönetim Sistemi, sağlamakta olduğu geniş kapsamlı fonksiyonlar, zırhlı araçlara yönelik özel çözümleri, taktik haberleşme imkanları, askeri bilgisayar donanımları ve entegrasyon yetenekleri ile tüm muharip unsur araç ve silah platformlarında kullanıma yönelik milli olarak geliştirilmiş kapsamlı bir komuta kontrol bilgi sistemi çözümü sunmaktadır.

En Yeniler
17 Mayıs 2024

COBALT MAESTRO - METRO KUMANDA MERKEZİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ

10 Mayıs 2024

ÇIĞIR AÇICI TEKNOLOJİ KOMBİNASYONLARI

26 Nisan 2024

GİRİŞİMCİLİĞE KURUMSAL DESTEK: ASELSAN GİRİŞİMCİLİK MODELİ

19 Nisan 2024

KUANTUM TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ

22 Mart 2024

HİSAR-D RF ATIŞ KONTROL SİSTEMİ

08 Mart 2024

DİNAMİK KONUMLANDIRMA TEKNOLOJİLERİ

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Milli mücadelenin sesi olarak kurulan, Türkiye gündemini dünyaya, dünyanın gündemini de Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansı’nın 103. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

TCG Anadolu'nun en kritik sistemleri ASELSAN'a emanet 🇹🇷 #TCGANADOLU'ya sunduğumuz ASELSAN teknolojilerimiz ve yerli mühendisliğin gücü.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN'ın uzay sistemleri için ürettiği kart teknolojilerini keşfedin ➡️ bit.ly/40S8KLY


Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN sistemleri, #AltayTankı'na yüksek ateş gücü, beka ve kendini koruma yetenekleri sağlıyor.


Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Düşük ışık şartlarında dahi keskin görüş sağlayan göz kornealarım, ısıyı hisseden yapım, gece görüş kamera sistemlerinin tasarımına ilham kaynağıdır.