Aselsan

SEYİR SİSTEMLERİ

23 Eylül 2023
5 dk 29 sn

SEYİR SİSTEMLERİ

DİKONS DİNAMİK KONUMLANDIRMA SİSTEMİ

DİKONS, ASELSAN tarafından geliştirilen, tek gövdeli veya katamaran bir geminin manevra ve sevk sistemlerini kontrol ederek, rüzgar, dalga, akıntı gibi çevre koşullarına rağmen manevra kabiliyetini arttırmak ve konumlandırma işlevini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. DİKONS, bu özellikleriyle, Otomatik Kontrol Sistemi (OKS), Yarı Otomatik Kontrol Sistemi (YOKS) ve Manuel Kontrol Sisteminden (MKS) oluşan ürün ailesidir.

Gemi yapılarının ağır deniz koşullarında belirlenen rotayı takip etmeleri veya bulundukları konumu korumaları oldukça zordur. Dinamik konumlandırma sistemleri (DKS), deniz araçlarında gelişmiş konumlandırma ve kontrol sistem teknolojileri ile kendi iticilerini ve pervanelerini kullanarak su üstü platformlarının konumunu ve rotasını koruyabilmesini sağlar.

DİKONS, Cayro Sensörü, Rüzgar Sensörü, Draft Sensörü, Hareket Referans Sensörü(MRU), İskandil Sistemi, Parekete Sistemi, Pozisyon Referans Sistemi (DGPS, HPR) gibi seyir ve seyir yardımcı ekipmanları ile İtki Sistemi, Güç Sistemi, Dümen Sistemi ile entegre edilen yüksek güvenilirliğe sahip gemiye özgü bir sistemdir.

Sistem, geminin üç eksendeki yatay hareketlerini kontrol etmektedir.

• Baş Açı Savrulma (Yaw)

• Boyuna Öteleme (Surge)

• Yanal Öteleme (Sway)

Sistem, gemi hareketlerini kontrol ederken dikey hareketlerindeki değişimleri de dikkate almaktadır.


DİKONS ÜRÜN AİLESİ

Dikons Sisteminin ana yetenekleri şu şekildedir;

• Yedekli Çalışabilme

• Sensör Verilerini Filtreleme

• İtki Optimum Dağıtım İşlemi

• DK Sonuç Analizi İşlemi

• DK Yeterlilik Analizi İşlemi

• Gemi Hareket Analizi İşlemi

• Gömülü Eğitim


MİTOS WECDİS SAYISAL İZ MASASI

MİTOS Ürün Ailesi, su üstü ve su altı platformları için geliştirilmiş elektronik harita tabanlı seyir sistemi ürün ailesidir. Ürün ailesini oluşturan WECDIS ve Sayısal İz Masası (SİM), askeri platformlarda, ECDIS sivil platformlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

MİTOS Ürün Ailesinin donanımları özellikle köprü üstünde yer alan tüm sistemler incelenerek askeri ve sivil iki ayrı tipte ortak bir donanım ailesi olarak geliştirilmiştir. Bu sayede hem sivil hem de askeri filolar için bakım-tutum kolaylığı olması sağlanmıştır. Sivil donanımlar ağırlıklı olarak rafta hazır ürünlerden oluşturulmuş, bu sayede sivil gemilerin yurt dışında görevde iken de bakım tutumlarının kolaylıkla yapılabilmesi hedeflenmiştir.


ASELSAN MİTOS™ (W)ECDIS

ASELSAN MİTOS (W)ECDIS Sistemi, uygun yedekleme mekanizmalarıyla birlikte SOLAS (Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi) kurallarına göre kullanılması gereken güncel elektronik haritalarla uyumlu bilgiler sunan bir seyrüsefer sistemidir. Seyir sistemlerinden alınan konum, yönelim, yere ve denize göre hız gibi bilgilerini kullanarak, elektronik seyrüsefer haritaları üzerinde ilgili seyir personeline rota planlama ve rota takibi yeteneğini sunmaktadır.

Sistem, harp gemilerindeki operasyonel ihtiyaçları desteklemek için sivil gemilerde kullanılan ECDIS sistemi temel alınarak tasarlanmıştır.

MİTOS WECDIS, taşıdığı askeri fonksiyonlar ile taktik ve durumsal farkındalık sağlar. Seyir Radarı, D/GPS, Manyetik Pusula, İskandil, Parakete, Cayro Pusula, (W)AIS, Meteorolojik Sistemler gibi seyir ve seyir yardımcı ekipmanları ile entegre edilen yüksek güvenirlikli, genişlemeye açık, ihtiyaçlara göre ölçeklendirilebilir bir sistemdir.

Donanım

• 24 inç Çoklu Dokunmatik Ekran

• Raf Tipi Bilgisayar

• Klavye & İz Topu

• Güç Dağıtım Sistemi

• IEC 60945 Uyumlu Donanımlar

• Opsiyonel

• Konsol

• Radar Uyumlama Birimleri

• Kesintisiz Güç Kaynağı

Özellikler

• Rota Planlama ve Takip

• Seyir Kaydı •

Alarm ve Uyarılar

• Ekran Kaydı ve Geri Oynatma

• Veri Kontrol Sistemi ve Seyir Sistemleri ile Entegrasyon (Cayro, GPS, Parakete, İskandil, Rüzgargülü bilgileri)

• ARPA, (W)AIS & SYS İz Gösterimi

• Su Sahası Yönetimi

• ASELSAN MİTOS™ CBS

• S-57, S-63, ARCS, GeoTiff

• IEC 61174 Uyumlu

• IHO-52 & Mil-Std-2525 Semboloji

• STANAG 4564

Proje Durumu

• Tip Onay Sertifikası alındı.


ASELSAN MİTOS™ SAYISAL İZ MASASI

ASELSAN MİTOS – Sayısal İz Masası (SİM), su üstü ve su altı platformlarının iz/harita masası ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Sistem 46 inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana sahiptir. ASELSAN MİTOS– SİM Yazılımı, ASELSAN MİTOS – WECDIS yazılımının tüm yeteneklerine sahiptir. ASELSAN MİTOS™ – SİM sistemlerinde bilgisayarlar ile tümleşik NMEA 0183 uyumlu seri kanallar bulunmaktadır. Bilgisayarlar 4, 8, 12 ve 16 seri kanal içerecek şekilde sağlanabilmektedir.

Donanım

• 46 inç Çoklu Dokunmatik Ekran

• Raf Tipi Bilgisayar

• Klavye & İz Topu

• Güç Dağıtım Sistemi

• IEC 60945 Uyumlu Donanımlar

• Ergonomik Konsol

• Radar Uyumlama Birimleri (Opsiyonel)

• Kesintisiz Güç Kaynağı (Opsiyonel)

Özellikler

• WECDIS Kabiliyetleri

• Denize Adam Düştü Fonksiyonu

• Harita Çekmeceleri ve Kağıt Harita ile Kullanım

Proje Durumu

• Tip Onay Sertifikası alındı.


ASELSAN MİTOS™ TAŞINABILIR (W)ECDIS

24” dokunmatik ekran ve bilgisayarı tek bir kasa içinde kompakt bir sistem olup taşınabilir bir konsol içine entegre edilmiştir. ASELSAN MİTOS™ WECDIS –215 su üstü ve sualtı askeri platformlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş kompakt bir sistemdir.

Özellikler

• WECDIS Kabiliyetleri

• Taşınabilir ve Katlanabilir

• 8 sistemin direk bağlantısı

• VKS ile Ethernet Bağlantısı

• Sayısal Radar Videosuna Uygun

• 24 inch Çoklu Dokunmatik Ekran

• Kompakt PC Çözümü

• Harici DVD

• Ufak Bot Çözümlerine Uygun

• IEC 60945 Uyumlu Donanım

•IEC 61147 Uyumlu (WECDIS standardı)

Proje Durumu

• Tip Onay Sertifikası alındı.


ASELSAN MİTOS YAZILIM ÖZELLİKLERİ

ASELSAN MİTOS™ Ürün Ailesinin ürün çeşitliliğinin oluşturulması ve tüm ürünlerin dinamik bir şekilde güncel tutulabilmesi için ASELSAN MİTOS™ Elektronik Harita Sergileme ve Bilgi Sistemi yazılımının çekirdeğini, ASELSAN MİTOS™-CORE isimli kernel oluşturmaktadır. Ürün ailesinin ihtiyaçlarına göre geliştirilen uygulamalar ASELSAN MİTOS™-CORE etrafında yapılandırılmakta, böylece yazılım mimarisi 15 m.lik bottan 270 m.lik uçak gemisi ihtiyaçlarına göre kolaylıkla ölçeklendirilebilmektedir.

MİTOS Ürün Ailesi, dokunmatik ekranlar ile çalışabilme yeteneğine de sahiptir. MİTOS Ürün Ailesinin yazılımının tamamıyla milli olması için ASELSAN MİTOS™ -CORE’un temelini oluşturan Türkiye’de IEC 61174 sertifikasına sahip ve STANAG 4564 gereklerini sağlayan ilk Coğrafi Bilgi Sistemi olan ASELSAN MİTOS™ - CBS geliştirilmiştir.

ASELSAN MİTOS™ yazılımı birden fazla seyir radarı, AIS, GPS, sonar gibi sistemlerden gelen izlerin ve videoların birleştirilmesi için gerekli altyapılara sahiptir. ARCS, Geotiff, S-57, S-63 harita formatları ile Ek Askeri Katmanların (Additional Military Layer) gösterimini desteklemektedir.

DEMES DENİZ METEOROLOJİ SİSTEMİ

ASELSAN DEMES, deniz platformlarının ihtiyaç duyduğu meteorolojik ve oşinografik bilgileri ölçme, kayıt etme, sergileme ve çıktı alma işlevlerini yerine getiren sistemdir.

DEMES - Sistem Yetenekleri

• Ölçüm Yapılarak Sergilenen Veriler: Nispi Rüzgâr Hızı, Nispi Rüzgâr Yönü, Hava Basıncı, Hava Sıcaklığı, Bağıl Nem, Deniz Suyu Sıcaklığı, Deniz Suyu Tuzluluğu, Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığı, Yağış Durumu ve Miktarı, Net Işınım

• Hesaplanarak Sergilenen Veriler: Hakiki Rüzgâr Hızı ve Hakiki Rüzgâr Yönü, BOFOR Rüzgâr Skalası, Islak Hava Sıcaklığı, Asgari Bulut Taban Yüksekliği, Buharlaşma Oluğu Yüksekliği, Sudaki Ses Hızı

• İki Rüzgâr Algılayıcısı (Anemometre) arasında Otomatik veya Manuel Seçim İmkânı

• Platformda Yer Alan Veri Dağıtım Sistemi ile Arayüz

• Cihaz İçi Test (CİT) Yeteneği

• Kayıtların Taşınabilir Medyaya Aktarımı, DVD ve USB

• DEMES Yazıcısı Üzerinden Kayıtlı Veri Çıktısı

• Kayıtlı Verilerin Analizi, Grafiksel ve Metin Tabanlı Sergileme

• Kullanıcı Arayüz Modları, Gece ve Gündüz

DEMES - Sistem Özellikleri

• Algılayıcı Eklenmesine İmkân Veren Genişleyebilir Tasarım Altyapısı

• Farklı Sensör Konfigürasyonlarına İmkân Sağlayan Modüler Yazılım

• Kullanıcı Dostu Uygulama Ekranı

• Monitör ve Göstergelerde Düşük Aydınlatma Seviyesi (<70 lüx)

• Sistem Birimlerinde Düşük Gürültü Seviyesi (<59 dB)

• RS422, NMEA 0183 Arayüzü

• Askeri Çevre Standartlarına Uyumluluk, MIL-STD-810F

En Yeniler
22 Mart 2024

HİSAR-D RF ATIŞ KONTROL SİSTEMİ

08 Mart 2024

DİNAMİK KONUMLANDIRMA TEKNOLOJİLERİ

01 Mart 2024

YARI İLETKEN BİLEŞEN TEKNOLOJİLERİ

23 Şubat 2024

ASELSAN'DA AVİYONİK: SİSTEM GELİŞTİRME, ENTEGRASYON, MODERNİZASYON

09 Şubat 2024

YIKICI TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

02 Şubat 2024

COBALT METRO SİNYALİZASYON SİSTEMİ

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Milli mücadelenin sesi olarak kurulan, Türkiye gündemini dünyaya, dünyanın gündemini de Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansı’nın 103. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

TCG Anadolu'nun en kritik sistemleri ASELSAN'a emanet 🇹🇷 #TCGANADOLU'ya sunduğumuz ASELSAN teknolojilerimiz ve yerli mühendisliğin gücü.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN'ın uzay sistemleri için ürettiği kart teknolojilerini keşfedin ➡️ bit.ly/40S8KLY


Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN sistemleri, #AltayTankı'na yüksek ateş gücü, beka ve kendini koruma yetenekleri sağlıyor.


Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Düşük ışık şartlarında dahi keskin görüş sağlayan göz kornealarım, ısıyı hisseden yapım, gece görüş kamera sistemlerinin tasarımına ilham kaynağıdır.