Aselsan

GİRİŞİMCİLİĞE KURUMSAL DESTEK: ASELSAN GİRİŞİMCİLİK MODELİ

26 Nisan 2024
4 dk 12 sn

GİRİŞİMCİLİĞE KURUMSAL DESTEK: ASELSAN GİRİŞİMCİLİK MODELİ

Katma değeri yüksek ürünler geliştiren ileri teknoloji girişimlerinin; teknolojik bir probleme çözüm üretmesi, güçlü bir teknik kadroya sahip olması, iş planlarının yeterince tanımlanmış olması beklenmektedir. İleri teknoloji girişimleri doğası itibariyle standart girişimlerden farklı özellikler göstermektedir. Örnek vermek gerekirse ileri teknoloji girişimleri daha uzun bir Ar-Ge sürecine ve daha yetkin teknik personele ihtiyaç duymaktadır.

Teknolojik derinliğin yüksek olmasından kaynaklı pazara girme süresi daha uzun olan ileri teknoloji girişimlerin kendilerine has zorlukları ve destek gereksinimleri söz konusu olabilmektedir.

Dünyada Teknoloji Girişimciliğine Bakış

Dünyada teknoloji girişimciliğine gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin yön verdiği görülmektedir. Başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede yeni girişimleri teşvik etmek için iş birliği ağları oluşturulmakta, girişimleri desteklemek ve yönlendirmek için çeşitli programlar yürütülmektedir. Bununla birlikte özellikle Google, Microsoft gibi teknoloji odaklı şirketler girişimlere ayni ve nakdi destekler sağlanmakta, yatırım yapmaktadır. Bu sayede çok sayıda yeni girişim ortaya çıkmasının ve büyümesinin önü açılmaktadır. ABD, başta Silikon Vadisi olmak üzere diğer teknoloji merkezleri etrafında oluşan ekosistem ile birlikte teknoloji girişimciliği için bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bunun yanında İngiltere, özellikle erken aşama fon kaynaklarının çeşitliliği ve erişilebilirliği ile önemli ekosistemler arasında yer almaktadır. Teknoloji ve yenilik alanında önde gelen ülkelerden Güney Kore’de, girişimciliğin gelişiminde kamu belirleyici bir role sahiptir. İsrail yine girişimcilik ekosistemine verdiği önem ile tanınan bir başka ülkedir. Oluşturulan programlar ile girişimlere; finansal kaynaklar, iş birliği fırsatları ve ulusal/uluslararası pazarlama desteği gibi imkanlar sağlanmaktadır. Bununla birlikte üniversitelerde gerçekleştirilen araştırmaların ticarileştirilmesi odağında programlar tasarlanmıştır. Yine bir başka örnek Singapur tarafından gerçekleştirilen destek faaliyetleri olarak sıralanabilir. Singapur kendine has oluşturduğu destek programları üzerinden çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda girişimcilere finansal destekler, eğitim, danışmanlık hizmetleri ve pazarlama imkanları sunulmaktadır. Bununla birlikte girişimcileri bir araya getirerek oluşturulan iş birliği ağları üzerinden inovatif fikirlerin gelişimi desteklenmektedir. Ayrıca global girişimcilik programları ile uluslararası girişimleri ülkeye çekmek ve yerli girişimleri uluslararası pazarlara açmayı hedeflemektedir.

Global arenada ülkeler ulusal ve uluslararası düzeyde kendi ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda destek yöntemleri tasarlayarak uygulamaya almaktadırlar, ülkemiz de benzer şekilde belirlediği stratejiler doğrultusunda kendine has uygulamalar geliştirmektedir.

Ulusal Teknogirişim Stratejisi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi yayınlanmıştır. Bu belgeyle yüksek rekabet gücüne sahip teknoloji girişimciliği ekosistemi oluşturmak ve ülkemizi teknoloji girişimleri için çekim merkezi konumuna getirmek amacıyla, farklılık ve üstünlükler analiz edilerek, ekosistemin tüm paydaşlarını kapsayan, uluslararası oyuncuları yakından takip eden politikalar geliştirilmiştir. İlgili strateji kapsamında 2025 yılına kadar 5 bin melek yatırım, 25 milyar TL kitle fonlaması, yıllık 25 milyar USD girişim sermayesi yatırımı, 15 Turcorn ve 5 Decacorn oluşturulması hedeflenmektedir. 2030 yılına kadar ise dünyanın en gelişmiş ilk 10 girişimcilik ekosisteminden biri olmak ve 100 bin teknogirişimin kurulması amaçlanmaktadır.

ASELSAN’ın İleri Teknoloji Girişimciliğine Yaklaşımı

Dünyada yükselen kurumsal girişimcilik faaliyetleriyle uyumlu olarak, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı çatısı altında Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi Direktörlüğü bünyesinde kurulan Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Müdürlüğü teknoloji odaklı start-up’ları desteklemek için ilgili programların oluşturulması yönünde çalışmalar yürütmektedir.

ASELSAN çatısı altındaki girişimcilik faaliyetleriyle öncelikle hedeflenen; yenilikçilik yönü güçlü, teknoloji odaklı, hızlı büyüme potansiyeli olan ve ASELSAN’la iş birliği potansiyeli yüksek girişimlerin tespit edilerek desteklenmesidir. Bu destekler neticesinde start-up’larla birlikte ASELSAN’ın etki alanını genişletmesi, yapılacak iş birlikleriyle yeni ürün ve çözümlere ulaşılması, know-how ve ticari kazanımlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Özellikle erken aşama girişimlerin zorlandığı ilk müşteriye erişim ve POC (proof of concept-kavramsal doğrulama) ihtiyacının karşılanmasında ASELSAN, çok sayıda teknoloji alanındaki uzmanlığı, geniş ürün yelpazesi ve müşteri ağı, 5000’den fazla alt yükleniciden oluşan ekosistemiyle öne çıkmaktadır. Aynı şekilde, erken aşama girişimlerin ihtiyaç duyduğu teknik (tasarım, ürün geliştirme, üretim, test, uygulama vb.) ve diğer uzmanlık alanlarındaki (Fikri Haklar, Hukuk, Finans vb.) bilgiye ASELSAN personeli tarafından verilecek mentorluk desteğiyle ulaşması mümkün olabilecektir. Teknik ve iş mentorluğu yanında, ASELSAN’ın iş ağı içerisinde bulunan yurt içi/yurt dışı pazarlara erişim, ASELSAN’ı tercih eden girişimlerin alacağı diğer önemli bir destek olacaktır.

Bu desteklerin yanında, girişimcinin ihtiyaç duyacağı diğer destekler de planlanarak girişimlere sağlanabilecektir. Bu kapsamda aşağıdaki temel başlıklarda destekler planlanmaktadır.


Başvuru Alma ve Değerlendirme Süreci

ASELSAN’dan destek almak isteyen girişimciler için başvuru sistemi oluşturulmuştur. Girişim başvuru sistemine dijital ortamda erişen girişimciler, hazırlanan soru setini cevaplayarak başvurularını iletebilmektedirler. ASELSAN’ın faaliyet alanında çalışan girişimlerin başvuruları detaylı şekilde incelenmektedir. Aşağıdaki bağlantı üzerinden başvuru sistemine erişilebilmektedir.

ASELSAN Girişimcilik Merkezi Başvuru Sayfası


İleri Teknoloji Girişimlerine Erişim

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren çok sayıda özel/ kamu kurumu ve bu kuruluşların yürüttüğü kuluçka ve hızlandırma programları bulunmaktadır. Üniversiteler, Teknoparklar, TÜBİTAK, KOSGEB ve girişimcilik destek programları yürüten kurumsal firmalar konuyla ilgili önemli yapılardır. Ekosistemdeki paydaşlarla iş birliklerini geliştirmek ASELSAN çatısı altında yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin başarısına ve ülkemiz girişimcilik ekosisteminin gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, erken aşama girişimciliği destekleyen TÜBİTAK BİGG programı için TOBB ETÜ ile uygulayıcı kuruluş olarak ortaklık kurulmuştur. Bu ortak program kapsamında 2023 yılı itibarıyla girişim başvuruları alınmaya başlanmıştır. Bununla birlikte TEKNOPARK İSTANBUL ile DEEPDEFENCE ismiyle ortak bir hızlandırma program çağrısı başlatılmıştır. Bu çağrı ile hedeflenen amaç ise savunma sanayii alanında çalışmak isteyen ileri teknoloji girişimciler için ASELSAN desteğiyle bir hızlandırma programını hayata geçirmektir. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, ASELSAN’ın da paydaş olduğu, çok sayıda genç girişimcinin ve ziyaretçinin katılımıyla her yıl düzenlenen TEKNOFEST Etkinliğine, 2021, 2022, 2023 yıllarında katılım sağlanarak çok sayıda girişimle temasa geçilmiştir.

En Yeniler
12 Temmuz 2024

RAYLARA MİLLİ TEKNOLOJİ İMZASI: ASELRAIL CESUR

17 Mayıs 2024

COBALT MAESTRO - METRO KUMANDA MERKEZİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ

10 Mayıs 2024

ÇIĞIR AÇICI TEKNOLOJİ KOMBİNASYONLARI

19 Nisan 2024

KUANTUM TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ

22 Mart 2024

HİSAR-D RF ATIŞ KONTROL SİSTEMİ

08 Mart 2024

DİNAMİK KONUMLANDIRMA TEKNOLOJİLERİ

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Milli mücadelenin sesi olarak kurulan, Türkiye gündemini dünyaya, dünyanın gündemini de Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansı’nın 103. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

TCG Anadolu'nun en kritik sistemleri ASELSAN'a emanet 🇹🇷 #TCGANADOLU'ya sunduğumuz ASELSAN teknolojilerimiz ve yerli mühendisliğin gücü.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN'ın uzay sistemleri için ürettiği kart teknolojilerini keşfedin ➡️ bit.ly/40S8KLY


Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN sistemleri, #AltayTankı'na yüksek ateş gücü, beka ve kendini koruma yetenekleri sağlıyor.


Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Düşük ışık şartlarında dahi keskin görüş sağlayan göz kornealarım, ısıyı hisseden yapım, gece görüş kamera sistemlerinin tasarımına ilham kaynağıdır.